Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Bảng giá đích danh

Dùng để định giá bán một số hàng có quản lý đích danh. Chỉ sử dụng tại màn hình Hóa đơn bán lẻ. Giá đích danh có thể áp dụng cho một số trường hợp như SIM số đẹp, biển số xe, ôtô, điện thoại đã qua sử dụng, ...

Bước 1: Mở màn hình

Tại menu chọn Cửa hàng, đại lý\Chính sách giá\Bảng giá IMEI

Bước 2: Nhấn lệnh Sửa

Hệ thống sẽ hiện lên tất cả IMEI/Serial đang tồn kho

Bước 3: Nhập giá bán và Lưu

Chỉ cần điền giá các hàng có giá bán đích danh, nếu không có giá đích danh thì để trống hoặc để giá bằng 0.

Có thể Import bảng giá từ File Excel với định dạng 2 cột: Cột IMEI và cột Giá bán

Xem thêm về Cơ chế lấy giá bán