Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Giá bán sỉ

Giá bán lẻ dùng để điền giá bán lúc sử dụng màn hình Phiếu xuất kho

Tạo mới 1 bảng giá

Bước 1: Mở màn hình

Tại menu chọn Cửa hàng, đại lý\Chính sách giá\Giá bán sỉ

Bước 2: Nhấn lệnh Thêm để bắt đầu làm giá

Bước 3: Nhập liệu và làm giá

- Nhập các thông tin về thời gian.

Lưu ý, trong cùng 1 thời điểm chỉ nên có 1 bảng giá

- Phạm vi áp dụng

     + Chi nhánh: Chọn 1 chi nhánh (nếu có nhiều chi nhánh) của bạn

     + Cửa hàng: Chọn 1 cửa hàng, nếu không chọn cửa hàng thì đồng nghĩa với việc bảng giá áp dụng cho tất cả cửa hàng thuộc Chi nhánh

     + Nhóm khách hàng: Chọn 1 nhóm khách hàng để tạo bảng giá riêng cho họ. Nếu không chọn, đồng nghĩa giá bán sẽ áp dụng cho tất cả khách hàng

- Phân tích làm giá vốn, tồn kho, lãi gộp

Nhấn lệnh "Phân tích" để hệ thống tự động đưa ra các thông số về Giá vốn, số lượng tồn kho và lịch sử bán hàng trong vòng 30 ngày gần nhất

Bước 4: Kiểm tra lại và Nhấn lệnh Lưu

Sau khi lưu xong, quý khách nên vào Phiếu xuất kho để kiểm tra lại bảng giá đã có tác dụng hay chưa.

Làm giá bằng cách sao chép

Tại danh sách bảng giá, nhấn lệnh "Sao chép & Tạo mới"

Sau đó điều chỉnh lại giá. Cuối cùng nhấn lệnh Lưu

Làm giá bằng cách Import từ Excel

Tại màn hình "Bảng giá", chọn lệnh "Import Excel"

Biên tập bảng giá

Mở file mẫu bằng cách Click vào nút "Xem bằng Excel"

Tiếp theo, nhập nội dung bảng giá vào. Rồi lưu fie mẫu này ở Destop 

Import vào phần mềm

Click vào ... để chọn file mẫu từ Destop

Hệ thống sẽ tự động import giá mới vào phần mềm.

Sửa bảng giá

Chọn bảng giá cần sửa, sau đó nhấn lệnh Sửa

Xóa bảng giá

Chọn bảng giá cần Xóa, sau đó nhấn lệnh Xóa

Cơ chế lấy giá bán

Lúc bán hàng tại Phiếu xuất kho hệ thống sẽ lấy giá bán theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới:

1. Ưu tiên theo khách hàng, nếu khách hàng có bảng giá riêng (Áp dụng cho nhóm khách hàng) thì chọn

2. Ưu tiên theo cửa hàng, Nếu cửa hàng đang bán có giá riêng thì chọn

3. Nếu cả 3 ưu tiên không có thì chọn 1 giá của chi nhánh trong thời điểm bán hàng.

4. Trường hợp không có giá thì quý khách tự nhập giá vào cột Đơn giá của Phiếu xuất kho