Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 1800 9429

Giảm giá, quà tặng

Khai báo chương trình giảm giá và quà tặng cho Hóa đơn bán lẻ

Tạo mới 1 chương trình khuyến mãi, giảm giá

Bước 1: Mở màn hình

Bước 2: Nhấn lệnh Thêm

Bước 3: Nhập các thông tin về chính sách

- Đặt tên chương trình đễ dể nhớ

- Hạn mức số lần thực hiện: ví dụ như khuyến mãi ngày khai trương, khuyến mãi giờ vàng ...

- Nội dung chương trình: Giảm số tiền cụ thể, giảm theo %, tặng 1 sản phẩm, hoặc tặng 1 sản phẩm nào đó còn tồn kho thuộc 1 nhóm hàng cụ thể

- Áp dụng cho tất cả đơn hàng, hoặc đơn hàng giá trị lớn, khi mua 1 sản phẩm hoặc 1 sản phẩm thuộc nhóm nào đó, hoặc cho những khách hàng thân thiết

- Thời gian áp dụng và các cửa hàng chạy chương trình khuyến mãi

Sửa xóa chương trình

Chọn 1 chương trình, nhấn lệnh Sửa/Xóa

Cơ chế khuyến mãi bán lẻ

Tại Hóa đơn bán lẻ, nhấn nút "Khuyến mãi" hệ thống sẽ tự động kiểm tra các chương trình khuyến mãi thỏa mãn đơn hàng đó

Trong trường hợp có nhiều chương trình khuyến mãi thỏa mãn thì sẽ hiện lên màn hình để Thu ngân (hoặc khách hàng) chọn