Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0933 204 303

Khóa sổ, mở sổ

Dùng để khóa dữ liệu (không cho phép tạo mới, sửa xóa) trong 1 khoản thời gian cố định. Thường kế toán trưởng sẽ là thao tác này

Bước 1: Mở màn hình

Tại menu chọn Kế toán\Bút toán\Khóa sổ, mở sổ

Bước 2: Nhấn lệnh sửa

Bước 3: Lưu

Sau khi lưu xong, cần thoát màn hình mới có tác dụng khóa phiếu