Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Nhập xuất tồn theo lượng

Tồn kho theo lượng cho biết sức bán, sức mua của tất cả hàng hóa. Từ báo cáo Nhập xuất tồn theo lượng, người quản lý có thể có gần đủ thông tin để quyết định nên mua hàng lúc nào, số lượng bao nhiêu hay có thể quyết định về giá bán, giảm giá

Mở màn hình

Tại menu chọn Cửa hàng, đại lý\Kho hàng\Tồn kho theo lượng

Xem báo cáo

Nhấn lệnh "Làm mới" để xem báo cáo

Phân tích:

+ Bán BQ: Số lượng bán ra bình quân trong một ngày. Dựa vào đây để có chính sách giá phù hợp hoặc mua hàng nhiều/ít lại.

+ Tồn DK: Số ngày bán hàng (còn hàng) dự kiến. Dựa vào đây để quyết định thời điểm mua hàng

Truy vấn ngược

Tại Tồn kho theo lượng, click đúp 1 hàng hóa bất kỳ sẽ mở ra màn hình Thẻ kho (Sổ kho)