Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Phân nhóm hàng hóa

Nhóm hàng hóa là cấp con của Loại hàng, cấp thứ 2 trong việc phân cấp hàng hóa.

Có 2 cách thêm Nhóm hàng hóa

- Thêm nhanh từ màn hình Hàng hóa, vật tư

- Thêm tại màn hình này

Bước 1: Mở màn hình Nhóm hàng hóa

Bước 2: Nhấn lệnh Thêm

Bước 3: Nhập các thông tin sau đó nhấn Lưu

Nếu chưa có Loại hàng thì Click vào "Tạo mới loại hàng" và nhập thông tin của Loại hàng