Giải pháp quản lý chuyên nghiệp 0287 101 7868

Phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho ghi nhận các hoạt động làm tăng kho như nhập mua trong nước, nhập khẩu, nhập trả hàng, nhập điều chỉnh hàng hóa sau kiểm kê.

Ngoài ra, phiếu nhập kho cũng có thể được dùng để nhập mua dịch vụ.

Thêm mới phiếu nhập kho

Bước 1: Mở màn hình Phiếu nhập kho

- Cách 1: Vào bằng Menu Cửa hàng đại lý\Nghiệp vụ\Phiếu nhập kho

- Cách 2: Từ Sơ đồ mua hàng, chọn Nhập hàng

Bước 2: Nhập liệu

- Thông tin phiếu

Nhập các thông tin của phiếu nhập. Trong đó có một số thông tin quan trọng là bắt buộc nhập như: ngày ghi sổ (ngày nhập kho), tên kho nhập, phương thức nhập, tên khách hàng, diễn giải, và danh sách hàng hóa dịch vụ 

- Chọn nhà cung cấp

Để chọn Nhà cung cấp, click vào ô 3 chấm ("...") hệ thống sẽ hiện lên danh sách các Nhà cung cấp để chọn. 

Quý khách có thể nhập một số ký tự trong tên của nhà cung cấp để hệ thống tìm nhanh hơn

Trường hợp chưa có nhà cung cấp, quý khách click vào nút "Thêm NCC" hệ thống sẽ mở màn hình Thêm nhanh đối tượng để nhập vào.

- Chọn Hàng hóa, dịch vụ mua vào

Ở lưới các hàng hóa, dịch vụ

Quý khách Click vào nút 3 chấm "..." ở cột "Tên hàng" hệ thống sẽ hiện tất cả các hàng hóa dịch vụ để chọn

- Nhập số tiền, đơn giá

Phần mềm cung cấp các cách để nhập đơn giá nhập:

- Nhập bằng cột Đơn giá (giá chưa VAT): thường nhập theo hóa đơn chứng từ

- Nhập bằng cột Giá có VAT: thường nhập theo hóa đơn chứng từ, hệ thống tự tính ra Đơn giá

- Nhập bằng cột Thành tiền: Hệ thống sẽ tự động tính ra Đơn giá

Phần mềm khuyên quý khách nên nhập vào cột Thành tiền hoặc Giá có VAT.

Bước 3: Lưu và In

Sau khi nhập liệu xong, quý khách nhấn lệnh Lưu để hoàn tất nhập liệu

Phiếu sau khi lưu thành công có thể In ra ngay

Sửa/ Xóa 1 phiếu nhập kho

Vào mục Danh sách phiếu nhập để sửa xóa phiếu nhập

Các thao tác và thuật ngữ liên quan

Thanh toán tiền mặt

Trong trường hợp quý khách mua hàng và thanh toán tiền mặt ngay lúc đó, quý khách tick vào mục "TT Tiền mặt" -  thanh toán tiền mặt.

Khi tick vào mục "TT Tiền mặt", hệ thống sẽ tự động tạo thêm 1 phiếu chi tiền

Nếu công tick vào "TT Tiền mặt", hệ thống sẽ ghi nhận Công nợ với Nhà cung cấp này

Chứng từ chi phí (Nâng cao cho kế toán)

Trong trường hợp quý khách có các khoản chi phí liên quan trước khi nhập hàng như: Phí vận chuyển, phí lưu kho, phí hải quan thì sau khi làm các phiếu hạch toán chi phí quý khách mở các phiếu nhập có liên quan để phân bổ chi phí nhập kho.

- Cách phân bổ: Phân bổ theo số lượng, hoặc phân bổ theo trị giá nhập

- Phiếu hạch toán chi phí nhập hàng: Yêu cầu trong định khoản phải GHI CÓ tài khoản 1562 - Chi phí thu mua hàng hóa

Chiết khấu và giảm giá

Phần mềm cung cấp 2 cách nhập chiết khấu giảm giá đồng thời

- Nếu hóa đơn chứng từ có Giảm giá cụ thể theo từng hàng hóa thì quý khách nhập vào cột "% giảm" hoặc "Tiền giảm"

- Nếu hóa đơn chứng từ chỉ có 1 dòng ghi Tổng chiết khấu, thì sau khi nhập đầy đủ hàng hóa, quý khách nhập số tiền đó vào mục "Chiết khấu", hệ thống sẽ tự động phân bổ ra cho các hàng hóa 

Phương thức nhập

Hệ thống hỗ trợ 4 phương thức nhập chính 

- Nhập mua trong nước

- Nhập mua ngoài nước: nhập khẩu

- Nhập trả: dành cho việc nhập trả hàng mà quý khách đã bán đi. Trong trường hợp nhập trả, quý khách phải chọn đúng phiếu xuất đã bán trước đó

- Nhập đầu kỳ: dùng cho việc nhập số lượng và giá trị hàng tồn khi bắt đầu sử dụng phần mềm. Số liệu nhập vào thường là kết quả của công tác kiểm kho

- Nhập điều chỉnh: dùng cho việc điều chỉnh số liệu cho khớp với thực tế tồn kho. Chỉ lập phiếu sau khi kiểm kho

Xác nhận nhập kho

Phần mềm Táo Quân cung cấp cách thức để giúp Thủ kho quản lý tốt hơn bằng cách Khóa phiếu nhập kho.

Sau khi Kế toán kho làm phiếu nhập, Thủ kho sẽ khóa phiếu này lại. Phiếu đã khóa thì Kế toán kho không thể thay đối số lượng và hàng hóa nếu chưa thông báo cho Thủ kho.

Vì sao không tìm thấy danh sách hàng hóa vừa thêm vào?

Khi click vào "..." ở cột Tên hàng mà không thấy hàng hóa, dịch vụ đã thêm vào, trong trường hợp này quý khách tự xử lý như sau

- Trường hợp 1: Hàng hóa này chưa có trong hệ thống, quý khách chỉ cần vào Danh mục Hàng hóa để thêm mới

- Trường hợp 2: Hàng hóa mới thêm vào ngay tức thì: Quý khách nên đóng màn hình Phiếu nhập kho hoặc tắt phần mềm mở lại

- Trường hợp 3: Hàng hóa đã ngưng sử dụng: Đối với các hàng hóa đánh dấu ngưng sử dụng, phần mềm sẽ không hiện các hàng hóa này để nhập hàng.